Espinoza – Extras

Espinoza – Extras. Videoclip for the Colombian Band Espinoza. DOP: Esteban Rivera

Taken from ‘Espinoza’ out November 1 on Rat Trap Records.

Bandcamp: https://espinoza.bandcamp.com/

Facebook: https://facebook.com/espinozamusic
Instagram: https://instagram.com/espinozabogota